تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

انفجار بیروت

نخ عمامه ات شرف است

یک کاربر مسیحی بعد از انفجار بیروت در توییتی نوشت: نخ عمامه ات شرف است. از نخش شرف شرافت می گیرد....