تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

فلسطین

آشنایی با ادیان و مذاهب لبنان

کتاب «آشنایی با ادیان و مذاهب لبنان» باهدف معرفی ادیان و مذاهب کشور لبنان و تبیین نقش و اهمیت آن در صحنه سیاسی ـ اجتماعی لبنان به رشته تحریر درآمده است.