تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

فلسطین

رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان رسمیت ندارد

شماری از اندیشمندان، پژوهشگران، سیاسیون و رهبران مذهبی جهان اسلام با ابراز نگرانی از توطئه قدرت‌های استکباری برای محو مسئله فلسطین، ضمن تأکید بر لزوم بیداری ملل مسلمان، گفتند: به رسمیت شناختن رژیم…

اماکن مقدس در ادیان الهی

یکی از ویژگی های برجسته ادیان مشهور تاریخی مشخص کردن مناطق و ساختارهای دینی توسط حد و مرزهای طبیعی، آیینی و روانی از مکان های عادی است.

آشنایی با ادیان و مذاهب لبنان

کتاب «آشنایی با ادیان و مذاهب لبنان» باهدف معرفی ادیان و مذاهب کشور لبنان و تبیین نقش و اهمیت آن در صحنه سیاسی ـ اجتماعی لبنان به رشته تحریر درآمده است.