سفری به دور اتاق

«به چیزها جور دیگر نگریستن» یکی از فواید سفر در نگاه ادیان است. در واقع سفر از منظر ادیان علاوه بر جنبه گسترش دين از طریق تبلیغ آن در سرزمین‌های دیگر در بردارنده یک کارکرد درونی هم هست و آن تغییر نگاه…

پیوند تنگاتنگ دین و گردشگرى

شمارى از محققان معتقدند كه گردشگرى در اساس خود، پديده اى دينى است. براى نمونه به باور مكانل گردشگر همان «زائر روزگار مدرن» است كه در جستجوى امرى متعالى و فرامعمول به سير و سياحت مى‌پردازد.

اقامت در آسمان‌خراش‌هاى مشرف به کعبه

به گزارش ادیان نیوز، حمیده امیریزدانی؛ دکترای مطالعات تطبیقی ادیان و‌ کارشناس مدیریت جهانگردی، در سی‌امین شماره از سلسله یادداشت‌هایش با نام «یادداشت‌ چمدانی» چنین نوشت: این روزها بحث هتل‌های لوکسِ…

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

به گزارش ادیان نیوز، حمیده امیریزدانی؛ دکترای مطالعات تطبیقی ادیان و‌ کارشناس مدیریت جهانگردی، در بیست و نهمین یادداشت‌ چمدانی چنین نوشت: این جمله را زیاد شنیده‌ایم که اگر یک زبانه باشی، قادرى یک…

تأملی درباره «الهیات گردشگری» در کافه چمدون

به گزارش ادیان نیوز، حمیده امیریزدانی در بیست و ششمین شماره از یادداشت چمدانی‌اش چنین نوشت: چهارشنبه جلسه دفاعم به خوبى برگزار شد. این رساله دو سال از عمرم را پر کرد و برگ برگش برایم معنابخش…

مسیحیت در مواجهه با پدیده فرهنگی گردشگری (۲)

به گزارش ادیان نیوز، حمیده امیریزدانی؛ دانشجوی دکتری الهیات مسیحی، در بیست و سومین پست از پست‌های ارسالی خود با عنوان «یادداشت‌های چمدانی» به موضوع مواجهه مسیحیت با پدیده فرهنگی «گردشگری»…

مسیحیت در مواجهه با پدیده فرهنگی گردشگری (١)

به گزارش ادیان نیوز، حمیده امیریزدانی؛ دانشجوی دکتری الهیات مسیحی، در بیست و دومین پست از پست‌های ارسالی خود با عنوان «یادداشت‌های چمدانی» به موضوع مواجهه مسیحیت با پدیده فرهنگی «گردشگری» پرداخت:…