خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
آخرین اخبار ادیان ایران و جهان، خبرهای دینی ارامنه زرتشتیان کلیمیان شیعه اقلیت‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ها جریان‌‌های دینی

تصوف در قرن پنجم هجری

صوفیان قرن پنجم با یکدیگر فرق های بسیار دارند و بدیهی است که همة آن ها را صرفاً از باب این که در قرن پنجم می زیسته اند، نمی‌توان تحت یک حکم کلی ولو به تقریب و تخمین باشد، در آورد.

دلیل کثرت و تعدد ادیان (با تأکید بر ادیان توحیدی) و لزوم غیبت منجی موعود(عج)

ادیان نیوز: سوابق تاریخی، در فاصله زمانی ۱۰۵-۱۳۵ پیش از میلاد،  نشان می‌دهد که اولین بارقه‌های ورود بدعت و تفاسیر ذوقی به تورات با شکل‌گیری سنهدرین به وقوع پیوسته است. بدعت هایی چون تثلیت و مقام خدایی…

تصوف اسلامی در شرق و غرب دنیای اسلام / بخش پایانی

ظهور مکتب ابن‌عربی و تکامل نهایی تصوف اندلس؛ تعالیم این مکتب، نه تنها غرب اسلام، بلکه صوفیان شرق اسلامی را نیز به شدت تحت‌تأثیر قرار داد و از این رهگذر به مکتب نیرومندی در تاریخ تصوف اسلامی تبدیل شد و…

تصوف اسلامی در شرق و غرب دنیای اسلام / بخش نخست

ادیان نیوز - تصوف اسلامی، در مفهوم خاص آن مکتبی باطن‌گرا است که از صدر اسلام، به تدریج نضج یافته و از قرن دوم، به مکتبی قدرتمند و گسترده در دنیای اسلام تبدیل شده است. هم‌پوشانی نسبی تعالیم تصوف با…