تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

مسلمانان هند

شیوع کرونا و افزایش اسلام‌هراسی

در هند، طرفداران حزب حاکم اعتقاد دارند شیوع کرونا توطئه مسلمانان برای از بین بردن هندوهاست. مسلمانان هند در برخی مناطق «تروریست‌های کرونایی» خوانده می‌شوند که با آلوده کردن غذا و آب هندی‌ها قصد دارند…