میلاد پیامبر منداییان در کناره کارون و خواسته‌هایشان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

میلاد پیامبر منداییان در کناره کارون و خواسته‌هایشان

به نظر صاحب این قلم، راه حل عاجل آن است که به حکم حکومتی، آنان نیز به مانند دیگر پیروان ادیان آسمانی در ایران، صاحب کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی شوند.

صابئین
چیزی یافت نشد !