مرور برچسب

مسلمانان

نگاهی به کتاب «زبان قرآن، تفسیر قرآن»

کتاب «زبان قرآن، تفسیر قرآن» مجموعه مقالاتی از برخی قرآن‌پژوهان غربی است که قبلا توسط مترجم و قرآن پژوه زبردست، «مرتضی کریمی‌نیا» ترجمه شده و در مجلات مختلف به چاپ رسیده است.

بهره عام از شب‌های خاص

اگر کسی به دنبال زمانی می‌گردد که خواسته‌اش را به خدا بگوید؛ اگر کسی بخشش خدا را می‌خواهد؛ اگر کسی در پی ثوابهای شگفت‌آور است؛ شبهای قدر را غنیمت بشمارد

خدمت خالصانه مخصوص مؤمنان ادیان توحیدی است

برای ملت مسلمان ایران البته بخش رضایت الهی این کمک‌ها پررنگ‌تر است گستردگی کمک‌ها و انجام بسیاری از آن‌ها در سکوت خبری گواهی بر رفتار خداپسندانه به جای رفتار دولت‌پسندانه است.

آیا خدا یهودیان را بیشتر از مسلمانان دوست دارد؟

چرا آن‌‌ها چنان نیرومندند و ما مسلمانان ...! ؟ دلیلش این است که ما رقیب اصلی را فراموش کرده‌ایم و در خودمان به دنبال رقیب می‌گردیم. دلیلش این است که ما استعداد دانش آموختن و پرورش خرد و اندیشه را…