بررسی مراحل سلوکی فرقه سیاسی صوفیه
هرچه پولدارتر عارف تر!!
پس از بررسی های به عمل آمده از نحوه جذب و فعالیت دراویش مطلع شدیم که این فرقه با نادیده گرفتن اصل ساده زیستی خود، فعالیتش را در مناطق مرفه نشین کیش و شهرهای مختلف شدت بخشیده است.
پندگیری قطب دراویش از کارتون تام و جری!! / صوت
نورعلی تابنده: من از هرچه شما فکر کنید یک پندی برای خود گرفتم کارتون که نشان می‌دهد مثل موش و گربه نگاه می‌کنم و پند می‌گیرم!!
صوفی های مصر:
شیعیان به دنبال تخریب کعبه هستند!
مراجع تقلید شیعه فتوای قتل اهل سنت را صادر می کنند و به دنبال حکمرانی بر کشورهای اسلامی هستند!
شباهت عجیب افکار فرقه سیاسی صوفیه و عرفان های نوظهور
به دنبال حمایت تمام قد بزرگان فرقه سیاسی صوفیه از عرفان‌های نوظهور بر آن شدیم تا به شباهت فرقه سیاسی صوفیه و این عرفان های بدلی بپردازیم.
آیا بزرگان فرقه سیاسی صوفیه مروج اسلام هستند؟
صوفیان عارف نما همیشه مریدان خود را در سراب عرفانی نگه داشته و با پوشیدن لباس حق درصدد القاء مطالب ساختگی و دور از حقیقت خود هستند. امروز صوفیان عارف نما با تغییر تاکتیک و انتخاب رویکرد سیاسی با نقض ادعای خود مبنی بر عدم دخالت در امور سیاسی تلاش می کنند تا به فتنه و اختلاف دامن زده و امری را سیاسی جلوه دهند تا مورد حمایت مالی و رسانه ای غرب قرار گیرند.
تبلیغ صوفیه و عرفان‌های شریعت‌ستیز و التقاطی در نمایشگاه کتاب
رییس هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران با تشریح مولفه‌های تخلف‌های ناشران، تخلف‌های صورت‌گرفته در دو روز نخست نمایشگاه و آرای صادرشده را اعلام کرد.
تفاوت الگوگیری عارفان حقیقی و صوفیان عارف نما
یکی از مهم‌ترین مسائل سلوکی در عرفان اسلامی بحث الگوگیری در مسیر اخلاقی است، بدون شک انسان برای دستیابی به مدارج بالا‌تر اخلاقی و تربیتی در زندگی، نیازمند الگو و سرمشقی مطمئن است که عرفان ناب اسلامی تاکید زیادی بر اهمیت این موضوع دارد تا سالک با اطمینان خاطر به مسیر سلوکی خود ادامه دهد.
ادعای عجیب ائتلاف صوفی های مصر:
شیعیان برای تخریب مکه،مدینه و تغییر قبله برنامه ریزی می کنند
شیخ مصطفی زاید، دبیرکل ائتلاف صوفی های مصری مدعی شد: شیعیان بر این عقیده اند که کشتن اهل تسنن و تخریب مکه و مدینه از آن جهت که به محلی برای رشد وهابیت تبدیل شده اند؛ ضروری است.
مظلوم نمایی دراویش پس از پلمپ یک مرکز متخلف وابسته به این فرقه
به دنبال پلمپ این موسسه به ظاهر مددکاری رسانه های وابسته به دراویش با استفاده از تاکتیک رسانه ای ضد انقلاب به مظلوم نمایی و تحریف واقعیت پرداختند.
تفاوت تفسیر عارف حقیقی و صوفی عارف نما
امروزه بزرگان فرقه صوفیه گنابادیه با تفاسیر عجیب خود به رونمایی چهره جدیدی از تصوف سیاسی پرداخته‌اند.