تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

وقتی از گردشگری و دین حرف می‌زنم، از چه سخن می‌گویم؟

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، حمیده امیریزدانی؛ دکترای مطالعات تطبیقی ادیان و‌ کارشناس مدیریت جهانگردی، در چهل و دومین شماره از سلسله یادداشت‌هایش با نام «یادداشت‌ چمدانی» چنین نوشت:

چندى است که پیشخوان ذهنى من یک چیز است: الهیات گردشگرى. هر آنچه مى خوانم، هر آنچه مى بینم، هر آنچه مى شنوم، برایم بسان قطعه پازلى است که قرار است ربط و نسبتش را با پازل اصلى ام یعنى الهیات گردشگرى افشا کند. کانال گردشگرى و دین انگشت کوچکى در این پروژه خودتعریف شده است و صرفاً ویترینی از پروژه‌های جدى تر در این زمینه.

در یادداشت این هفته می‌خواهم قدرى از پشت صحنه کانال گردشگرى و دین و از یادداشتهاى چمدانى بنویسم؛ یعنى از این که چه پرسشها، تأملات و دغدغه هایى برایم مطرح شده که به خلق این یادداشتها انجامیده و همچنان به ادامه کار بر مى انگیزاندم. از اینرو اگر از من پرسیده شود چرا «گردشگری و دین» آن‌هم در فِرِم الهیات؟! خواهم گفت وجود دغدغه ها و پرسشهایى نظیر این که:

-دین و گردشگری تا کجا با هم دوست و هم‌داستان و از کجا دشمن و برای هم دردسرساز می‌شوند؟

– نقش الهیات، به عنوان زبان دین در معرکه میان دین و گردشگری چیست؟

– الهیدانان چگونه می‌توانند از آشوب موجود میان «دین و گردشگری» بکاهند؟

-فرصتها و تهدیدهاى گردشگرى در ساحت دین دارى چیست؟

– «گردشگری و دین» از دیده صاحبان کدام علوم مغفول مانده و از چه زوایای دیگرى می‌توان آن را مورد مداقه قرار داد؟

-مسیحیت به عنوان الگوی پیشتاز در تنسیق الهیات گردشگری چه حرفهای نویی برای متألهانِ دیگر ادیان از جمله متألهان مسلمان دارد؟

-چرا در گفتمان حاکم تنها حلقه وصال دین و گردشگرى، زیارت تلقى شده و از پرداختن به دیگر زوایا بازمانده است ؟

– چگونه الهیدانان می‌توانند میانجی‌گران مؤثری در این عرصه باشند؟

– چرا رویکردهاى موجود درباره این حوزه تا این حد پرتناقض است؟ از یک سو متفکری غربی در نقش گردشگری در روزگار معاصر چنان اغراق کرده که آن را «دین‌ِ جهان امروز» و بدیلِ دین در روزگار کنونى خوانده‌ است؟ و از دیگر سو پژوهشگر دیگری بررسی مطالعه میان‌رشته‌ای این دو ساحت را کاری نشدنی قلمداد کرده؛ با این ادّعا که دین ساحتی آسمانی دارد و گردشگری متعلق به قلمروی زمین است و جمع میان این دو محال است.

-گردشگران چگونه می‌توانند در ایجاد وفاق بیشتر میان ادیان جهان نقش مؤثری داشته باشند؟

-آیا می‌توان گردشگری را ابزارى برای دین دانست؟

حمیده‌ امیریزدانی
١٩ آبان٩٨

شاید دوست داشته باشید

نظر شما درباره این مطلب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.